Menu:

Další možnosti jazykového vzdělání

Možností jazykového vzdělávání je v České republice obrovské množství. Základem jsou pochopitelně státní školy, jak již bylo ale ostatně řečeno. Druhou zajímavou volbu představují školy soukromého charakteru. Ty mohou být také velmi kvalitní, nicméně je třeba se připravit na to, že za ně člověk zaplatí nemalé finanční částky.

Soukromé školy prakticky žijí pouze z těchto finančních prostředků, takže se situaci nelze v podstatě ani divit. Mimo samotné školské instituce je možné se naučit cizímu jazyku třeba na rozličných firemních kurzech a ve školicích střediscích. Firemní jazykové kurzy jsou dnes poskytovány prakticky jako na běžícím pásu a je třeba jen dobře volit takovou společnost, která je velmi kvalitní a také spolehlivá. Mnohé společnosti zrovna nedisponují úplně kvalitními lektory a může se stát, že firma zaplatí vzdělávání, které nebude příliš kvalitní a zaměstnancům ve znalostech cizího jazyka příliš moc nedá! Opravdová kvalita ovšem zcela nepochybně mezi firemními kurzy existuje. Určitě není špatné se dohodnout například se svým zaměstnancem, že polovinu školného uhradí firma a polovinu si bude hradit sám. Tento zaměstnanec si pod vidinou vlastních údajů většinou najde opravdu spolehlivou společnost, která jej cizímu jazyku naučí.

Mimo tyto firemní jazykové kurzy jsou často k vidění i jazykové kurzy Brno anebo jazykové kurzy v jiných městech, které se sice zaměřují na výuku cizího jazyka spíše z jakéhosi hobby hlediska. Zájemci sem docházejí na základní lekce angličtiny či jiného cizího jazyka pouze v touze po svém vlastním zdokonalení anebo za cílem získání základních znalostí určitého cizího jazyka. Často dochází k tomu, že absolventi takovýchto kurzů své znalosti již nikdy neuplatní, nicméně budou mít alespoň nějaké povědomí o cizím jazyce.

31. 05. 2011