Menu:

Jazykové vzdělání na střední škole

Střední školy jazykové vzdělávání podporují a výsledkem této snahy budiž to, že většina absolventů středních škol již disponuje jazykovou zdatností na velmi dobré úrovni. Je pochopitelně jasné, že úroveň znalostí konkrétního jazyka se liší a některé střední školy jsou v tomto ohledu schopny nabídnout mnohem vyšší kvalitu, nicméně i tak je třeba říct, že jazykové vzdělávání na středních školách je na dobré úrovni.

Nejlépe jsou na tom v tomto ohledu zejména gymnázia, kde je na výuku cizích jazyků kladen velký důraz. Ostatně právě mnozí studenti odcházejí z gymnázií na vysoké školy, které se přímo zabývají konkrétní přípravou na činnosti, jež s využíváním cizího jazyka velmi úzce souvisejí. Na mysli máme především tlumočení a další základní služby spojené se znalostí cizího jazyka. Když bychom měli mluvit o konkrétních jazycích, které se na středních školách vyučují, tak by na předních pozicích byla stoprocentně angličtina. Tento světový jazyk je masivně rozšířen prakticky po celé planetě a z hlediska cestovního ruchu se jedná o naprostou jedničku. Ostatně již jen ten fakt, že angličtinou hovoří jak celé Spojené státy americké, tak i Velká Británie, Austrálie a Kanada, mluví za své. Ideální je naučit se angličtinu hned v mládí. Později sice existují třeba kurzy angličtiny Brno anebo jiné kurzy, nicméně znalosti z mládí jsou naprosto nejlepším odrazovým můstkem při získávání dalších jazykových dovedností.

Jinak je velmi často rozšířená také výuka němčiny. Tento středoevropský jazyk má také velkou tradici a znalosti němčiny využije prakticky každý. Střední školy a také vysoké školy ovšem nabízejí mimo jiné i výuku ruštiny, která se sem po určité odmlce opět vrátila. Obchodní styky s Ruskem znalosti tohoto světového jazyka v současnosti doslova vyžadují.

31. 05. 2011