Menu:

Vzdělávací centrum Seduca

V současné době často charakterizované jako obdobím „ekonomické krize“ se stále více lidí soustředí na své znalosti a profesní růst. Stále více občanů si prohlubuje dosažené vzdělání a snaží si tak zajistit lepší pozici na trhu práce nebo v zaměstnání. Kromě studia jazyků se lidé vzdělávají i prostřednictvím různých profesních a rekvalifikačních kurzů.

Vzdělávání na českém trhu je zajištěno řadou státních i soukromých institucí. Kromě značného množství jazykových škol, které se většinou specializují pouze na výuku jazyků či překlady a tlumočení, vzdělávání poskytují i různá speciální vzdělávací centra. Ty zajišťují méně tradiční vzdělávací akce a programy, které jsou rozděleny dle profesního zaměření lidí.

V kraji Vysočina naleznete například vzdělávací centrum Seduca, které kromě jazykových kurzů nabízí i odborné semináře zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků nebo jsou určeny pracovníkům zaměstnaným v sociálních službách. Zapsat se můžete i do rekvalifikačních kurzů, mezi které patří například kurz pedagogického minima, kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách nebo kurz lektorských dovedností.

Pod odkazem kurzy angličtiny Žďár nad Sázavou se „proklikáte“ i na jazykové kurzy centra Seduca, které se zaměřují i na výuku němčiny, italštiny, francouzštiny nebo ruštiny. Kurzy probíhají vždy od září do června ve dvou semestrech. Do kurzů můžete docházet během týdne ve večerních hodinách nebo v sobotu dopoledne. Kontaktní osoba Jaroslava Slaná vám dodá bližší informace o obsahu všech jazykových i odborných kurzů a seminářů a zodpoví veškeré vaše další dotazy.

29. 07. 2012