Menu:

Jazykové vzdělání na vysoké škole

Vysoké školy jsou z pohledu poskytovaného vzdělání v jazykové oblasti hodně specifické, jelikož právě zde se učí cizí jazyky z hodně odborného hlediska. Na to, aby se člověk cizím jazykem domluvil, myslí zejména různé obyčejné anebo firemní jazykové kurzy, nicméně na vysokých školách je opravdu kladen důraz na konkrétní aplikaci cizího jazyka do určitého specifického prostředí.

Typická je v tomto ohledu angličtina v ekonomice. Právě tady hraje tento jazyk velmi důležitou roli a spousta termínů se bez angličtiny určitě neobejde. Je ovšem jasné, že k získávání nových poznatků v tomto oboru je zapotřebí již základní znalosti angličtiny jako takové. Zapomenout bychom neměli ani na angličtinu pro cestovní ruch, která připravuje na svou práci budoucí třeba velvyslance anebo konzuly v cizích zemích. Stejně tak je ovšem také možné využít například němčiny pro cestovní ruch anebo některého z dalších světových jazyků. Toto studium je tradičně bakalářské s možností nástavby.

Velmi častou součástí tohoto typu studia jsou hlavně výměnné pobyty, při kterých získávají studenti nové znalosti v konkrétním jazyce přímo v zemích, v nichž se konkrétními jazyky hovoří. Výměnné pobyty jsou vynikající v tom, že za ně studenti nemusejí platit, ale fungují v rámci vztahů mezi univerzitami.

Jinak je typický jazyk také při výuce budoucích učitelů angličtiny. Ti by měli ovládat konkrétní vyučovaný jazyk naprosto precizně. Základem jejich studia cizího jazyka je bezesporu již určitá jazyková zdatnost. Na vysoké škole se potom učí například dějinám literatury určitého státu anebo syntaxi či dalším odbornějším složkám cizího jazyka. Znalostí získané na těchto školách nemusejí studenti využít pouze ve své budoucí praxi, ale mohou se klidně věnovat činnostem, jako je třeba tlumočení anebo fungovat jako zástupci své země v různých cizokrajných destinacích.

31. 05. 2011