Menu:

Kurz pedagogické minimum

Trendem posledních let je zvyšování percentuelního podílu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva. Každá země se snaží co možná nejvíce vzdělat budoucí generace tak, aby jejich následné fungování v rámci pracovního trhu, přinášelo pokud možno největší hodnotu. S takto nastaveným systémem je ale zapotřebí neustálé další vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří musí být lidově řečeno neustále krok před svými žáky. Na vysokých školách se to předpokládá asi nejvíce, nicméně zde mají svou úlohu učitelé výrazně ulehčenu, protože zpravidla pracují na svém pokračujícím vzdělávání coby na svém koníčku. Ve většině případu totiž je jejich učitelská kariéra spojená s vedením určitého výzkumu.

Takový výzkum může být zaměřený technicky nebo humanitně. U pedagogů s technickým zaměřením je ve valné většině vzdělávání studentů spíše předáváním zkušeností někoho, kdo už ve svém oboru získal řadu ohodnocení, a byla by velká škoda, kdyby své vědomosti soustředil pouze na svůj výzkum a nepředával je dále. Důležitou součástí každého výzkumu je totiž pohled na věc z jiného úhlu a mnohdy může přijít s výborným nápadem právě student. V případě humanitních oborů může být forma následného výzkumu zaměřena například jako dobrovolný kurz pro pracovníky v sociálních službách, kteří uvítají změnu v rámci stereotypního zaměstnání. Navíc jim tato změna může výrazně pomoci s odváděním jejich práce a tuto práci zefektivnit.

V rámci následného vzdělávání se mohou zaměstnanci v sociálních službách vzdělávat tak, aby byly více komunikativní a jejich schopnost jednání s lidmi byla následně přirozenější. Nedílnou součástí vzdělávání by také měla být jazyková výbava každého, protože v rámci globalizace celého světa je ovládání pouze mateřského jazyka profesionální sebevraždou. Jazykové kurzy si můžete prohlédnout například na stránkách http://www.seduca.cz, kde naleznete také spoustu jiných kurzů, které mohou zvýšit vaši kvalifikaci a tím i vaši cenu na pracovním trhu.

14. 01. 2013