Menu:

Vzdělávání v sociálních službách v České republice

Zaujal Vás inzerát na pracovní nabídku pečovatelky v domově důchodců a ráda byste svou kariéru směřovala tímto směrem? Nebojte se dosáhnout svého vytouženého snu a udělejte první krok k němu doplněním vzdělání prostřednictvím kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách. Absolvovat jej můžete ve Vzdělávací agentuře Seduca, která tento kurz pořádá pravidelně hned v několika městech České republiky.

Proč si vybrat právě kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách právě u Seduky?

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Opava je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí a jeho obsah plně odpovídá požadavkům na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách podle sociálního zákon č. 108/2006 Sb. K dalším městům, kde je kurz pravidelně pořádán patří například Hradec Králové, Humpolec, Jičín, Jihlava nebo Jindřichův Hradec. Kurz www.seduca.cz/rekvalifikacni-kurzy/kvalifikacni-rekvalifikacni-kurz-pro-pracovniky-v-socialnich-sluzbach je veden lektory, kteří mají mnohaleté zkušenosti právě v tomto oboru. Cena kurzovného je více než příznivá, navíc Vzdělávací agentura Seduca umožňuje rozložení kurzovného na splátky. Kurz je určen všem uchazečům starším osmnácti let. Podmínkou pro přihlášení je ukončené základní vzdělání, prokázaná trestná bezúhonnost a zdravotní způsobilost.

Co se dovíte v kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách?

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Vám ukáže cestu, jak se starat o nemocné, ZTP nebo osoby v důchodovém věku. Na kurzu si osvojíte potřebné teoretické znalosti, které si následně můžete osvojit v praxi. Kurzy jsou pojaty komplexně a dozvíte se, jak komunikovat s nemocnými a staršími lidmi, získáte základy autonomie, naučíte se pečovat o seniory, základy epidemiologie, psychologie, etiky, hygieny či sociální gerontologie. S tímto vzděláním se Vám otevírají dveře do budoucna. Můžete pracovat jako pečovatelka v domovech seniorů, v nemocnici, v domovech s pečovatelskou službou či se starat o seniory v jejich domácnostech.

18. 06. 2020