Menu:

Jazykové vzdělání na základní škole

Základní škola je z hlediska vzdělávání v jazykové oblasti jakýmsi základem, na který by se měly postupem času navrstvovat další znalosti a dovednosti. Základní škola představuje u mnohých dětí začátky s cizím jazykem. Některé děti pochopitelně již mají nějaké minimální znalosti z mateřské školy, nicméně i tak je základní škola jakýmsi jednotícím základem pro studium cizího jazyka.

Základní školy nabízejí většinou vzdělání v mateřském jazyce a jednom světovém jazyce. Tímto jazykem je z drtivé většiny angličtina. Ostatně je to právě angličtina, která je světovým jazykem číslo jedna a mluví se jí prakticky po celém světě. Mnohdy při její neznalosti nastávají lidem problémy v zaměstnání, které pak řeší kurzy angličtiny Brno anebo nějaké jiné společnosti zabývající se výukou jazyků v pozdnějším věku. Základní škola by měla dát dětem z hlediska znalostí angličtiny anebo nějakého jiného světového jazyka především úplné základy. Na mysli máme především základní slovní zásobu, která je prakticky naprostou nutností.

Základní školy by měly vést prostřednictvím svých pedagogů děti k dialogu. Právě pravidelné mluvení cizím jazykem je skvělým prostředkem k naučení cizí řeči. Angličtina se na základní škole ještě stále vyučuje pomocí her a rozličných herních aktivit. Samozřejmostí ovšem musí bezesporu být také dril. Základem pro kvalitní výuku cizího jazyka na základní škole je bezesporu také individuální přístup ke konkrétnímu dítěti. Bez toho výuka cizího jazyka prakticky není možná. V neposlední řadě by měl být dostatečně odborně vzdělán také pedagog. Žádné firemní jazykové kurzy mu v tomto nepomohou a musí být vzdělaný prostřednictvím vysoké školy. Takovýchto vysokých škol je u nás poměrně hodně a studium na nich je poměrně složité.

31. 05. 2011