Menu:

Doplňující vzdělání

Podařilo se Vám najít zaměstnání v oblasti sociálních služeb, avšak Váš nový zaměstnavatel si klade podmínku, abyste si doplnili Vaše vzdělání o klasifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách? Přihlaste se do Vzdělávacího centra Seduca a staňte se účastníkem tohoto kurzu i kurzu první pomoci. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Cena kurz pro jednoho zájemce činí 6 800 Kč. Poplatek za tento kurz je možné zaplatit také prostřednictvím úřadu práce. Základním požadavkem pro uchazeče, který by se rád ucházel o tento kurz, je dovršení věku osmnácti let. Dalšími podmínkami jsou ukončení základního vzdělání, trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost. Vzdělávací centrum Seduca nabízí tento kurz v Brně, Havlíčkovu Brodu, Jeseníku, Praze a Žďáru nad Sázavou. Další údaje o přihlášení do kurzu naleznete na této webové adrese www.seduca.cz/rekvalifikacni-kurzy/kvalifikacni-rekvalifikacni-kurz-pro-pracovniky-v-socialnich-sluzbach.

Náplní kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách jsou standardy kvality sociálních služeb, úvod do psychologie, psychopatologie a somatologie. V kurzu si osvojíte také základy péče o nemocné i komunikační schopnosti. Těšit se můžete také na odbornou praxi, během které si budete moci naživo vyzkoušet vše, co jste se během kurzu naučili.

Více informací o tomto kurzu najdete rovněž na webových stránkách Vzdělávacího centra Seduca. Toto vzdělávací centrum se však nespecializuje pouze na kurzy pro sociální pracovníky, ale také pro pedagogy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá v rámci seminářů.

V neposlední řadě ve Vzdělávacím centru Seduca můžete navštěvovat kurzy první pomoci, které jsou určeny, jak pro širokou veřejnost, tak pro pedagogické a sociální pracovníky. 

30. 10. 2014